• Profiles Website Homepage Header 1280x270 #1
  • ProfilWebsite Slider Deneyim1280x270Darkblue

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi göndermekten memnuniyet duyarız. Linkteki formu doldurmanızın ardından uzmanlarımızdan biri gereksinimlerinizi daha iyi anlamak ve bir görüşme ayarlamak üzere sizinle iletişime geçecektir.

Yönetici Araştırma, Seçme ve Değerlendirme Hizmetlerimiz

Üstlenilen tüm projeler müşterinin ihtiyaçlarının, hedeflerinin ve zorluklarının ayrıntılı bir incelemesiyle başlar. Özel tasarım bir seçme ve/veya değerlendirme stratejisi geliştirmeye başlamadan önce görevin ve aday profilinin bir analizini yaparız.

Bu strateji özel veritabanımız, bağlantı ağımız, üçüncü kişi kaynaklar veya ilanlı seçme değerlendirme gibi çeşitli seçme ve değerlendirme yöntemlerinden birini veya birkaçının bileşimini içerir.

Değerlendirme ve Geliştirme Hizmetlerimiz

Müşterilerimizin organizasyonlarına en uygun yeteneğin bulunması, elde tutulması ve geliştirilmesini sağlamak için, Profil International olarak birçok farklı değerlendirme ve geliştirme aracından ve tekniğinden yararlanıyoruz. Bunlar bireysel profesyonellerin veya yöneticilerin değerlendirilmesinden, takım ve kurumsal değerlendirmelere geniş bir yelpazede yer alıyor.

Tüm değerlendirme ve geliştirme araçlarımızın Türkiye pazarına uygunluğu ciddi anlamda denenmiş, yıllar süren deneyimler ve başarılı uygulamalarla test edilmiş, onaylanmıştır.

Değerlendirme
Araçlarımız

Profil International tarafından kullanılan tüm değerlendirme araçları uluslararası kabul görmüş ve başarısı kanıtlanmış araçlardır ve en yeni bireysel ve kurumsal değerlendirme know-how'ını yansıtır. Profil International'ın yararlandığı tüm araçlar ve analizler stratejik iş ortaklarımız Profiles International Inc. ve Odgers Berndtson'un özel araçlarıdır. Tüm testler özenle Türkçeye uyarlanmış ve Türkiye pazarına uygunlukları onaylanmıştır.

Değerlendirme bulguları eğitimli araştırma ekibimizce incelenir ve raporlanır; yönetime veya profesyonellerin kendilerine geri bildirim mutlaka uzman danışmanlarımız aracılığıyla sağlanır.


İşe Alıma Yönelik Bireysel Değerlendirme

Bireysel değerlendirme çalışmalarımızda adayların söz konusu pozisyona uygunluk derecesini ve işiyle ilgili ileride karşılaşılabilecek sorunlarla başa çıkma potansiyelini ölçüyor, bu kritik bulgular ışığında doğru kararların verilebilmesine yardımcı oluyoruz.

İşe Alıma Yönelik Bireysel Değerlendirme Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

İşe Alıma Yönelik Değerlendirme Merkezi

Çeşitli iş simülasyonları ve egzersizlerle adayların belirli bir takım/rol/kurum kültürüne yönelik uygunluğu ve yetkinlik düzeylerinin gözlemlendiği bu grup çalışmalarında, adayların bireysel değerlendirme analiz sonuçları da dikkate alınmak suretiyle, değerlendirici ekibin görev uyumu yaklaşımıyla sağlıklı bir karara varması sağlanmaktadır.

İşe Alıma Yönelik Değerlendirme Merkezi Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Yetenek Yedekleme/Sürekliliği Programı

Özellikle hızlı büyüyen organizasyonları sürekli taze yeteneklerle besleyerek yeni yetişen üstün başarılı profesyonellerin kazanılmasını sağlayan bu hizmetimizle, stratejik işe alım projelerimizle yetenek yedeklemeyi ve sürekliliğini sağlayabiliyoruz.

Yetenek Yedekleme/Sürekliliği Programı hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Pazar Araştırması / Yetenek Haritası

Şartlar gerektirdiğinde, belirli sektör ve/veya fonksiyonlara yönelik özel yetenek pazarı araştırmaları, hedeflenen alana özel 'kim kimdir' çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Organizasyon yapılarının ve sistemlerinin analizini de içerebilen bu çalışmalar müşterilerimize gerçek anlamda bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

Pazar Araştırması / Yetenek Haritası Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Toplu İşe Alım

Genelde onbinlerce adayın değerlendirildiği ve 100'den fazla profesyonelin işe alımının gerçekleştiği toplu işe alım projelerimiz çoğu zaman ülke çapında gerçekleşmektedir. Özellikle Türkiye genelinde satış ekibini, yeni mezun / MT ve müşteri hizmetleri ekiplerini gözden geçirmek ve/veya etkinliğini arttırmak isteyen müşterilerimiz bu hizmetlerimizden daha yüksek katma değer elde etmektedir.

Toplu İşe Alım Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.


Yetenek Yönetimi & Koruma Programı

Özellikle geniş çaplı organizasyonel yapı değişikliklerinde veya kırılgan dönemlerde daha büyük önem kazanan bu çok yönlü yetenek yönetimi programımızla insan kaynağı yönetiminde stratejik öncelikleri belirleme konusunda yönetimin etkinliğini arttırarak çalışan performansının yükselmesine, memnuniyetinin, motivasyon düzeyinin ve bağlılığın artmasına yardımcı olmaktayız.

Yetenek Yedekleme/Sürekliliği Programı hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Koçluk Eğitim Semineri

Müşterilerimizin İK profesyonellerine veya departman yöneticilerine yönelik, kuruma ve duruma özel tasarlanan bu koçluk eğitim seminerlerimizle etkin bir yetenek yönetimi için kritik bilgilerin ilgili yöneticiler tarafından benimsenmesini sağlayarak sağlıklı performans yönetimi ortamının kurum içerisinde oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olmaktayız.

Koçluk Eğitim Seminerleri hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Yönetici Koçluk Programı

Uzman danışmanlarımız tarafından ve değerlendirmeler bazında yürütülen bu yönetici gelişim programıyla mevcut güçlü ve zayıf yönlerin daha iyi tanınmasını sağlayarak, performansın arttırılmasını veya korunmasını kolaylaştırmaktayız.

Yönetici Koçluk Programı hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Yönetici Gelişim Programı

Yöneticilere net bir yol haritası ve sağlıklı bir değerlendirme platformu sağlayan bu çok katmanlı gelişim programı, özellikle üst ve orta kademe yöneticilerin liderlik, yönetim ve operasyonel uygulama konularındaki yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Genellikle yönetici takımları veya gruplarıyla yürütülmektedir bu programlar bireysel değerlendirmeler, yetkinlik bazlı mülakatlar, simülasyon çalışmaları, geribildirim ve koçluk seminerleri içermektedir.

Yönetici Gelişim Programlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Simülasyon Bazlı Gelişim Merkezi

Mevcut çalışanların profesyonel gelişimini hızlandıran bu programla katılımcıların yetkinliklerinin, beceri ve davranışlarının çeşitli simülasyon çalışmaları bazında ölçümlenmesini ve ilgili pozisyon gereksinimleriyle karşılaştırılarak çok ayrıntılı bireysel ve takım değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamaktayız.

Simülasyon Bazlı Gelişim Merkezi Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Organizasyonel Değerlendirme ve İnsan Kaynakları Strateji Uyumu

Müşterilerimizin İK stratejilerini genel iş stratejileriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olan bu hizmetimiz kapsamında organizasyonel yapılar, görev ve sorumluluklar, iş akışları, yönetim sistemleri, takım potansiyeli ve kurum kültürü gibi kilit konuları çeşitli metodolojilerle analiz etmekte, ardından İK ve iş stratejilerinin paralelliğini sağlayacak somut bir yol haritası oluşturulmasını sağlamaktayız.

Organizasyonel Değerlendirme ve İnsan Kaynakları Strateji Uyumu Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Yönetici Yetenek & Gelişim Analizi

Sistematik birer yönetim gözden geçirmesi olan bu gelişim programları sayesinde müşterilerimiz yönetim ekiplerinin profesyonel ve kişisel liderlik nitelikleri hakkında sın derece kapsamlı, net ve güvenilir bilgiler elde etmekte, böylece sahip oldukları liderlik kapasitesini çok daha sağlıklı ve etkin bir şekilde yönetme imkanına kavuşmaktadır.

Yönetici Yetenek & Gelişim Analizleri hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.


Profil Checkpoint 360º ® Yetkinlik Geribildirim Sistemi

Profil Checkpoint 360º Geribildirim Sistemi, yöneticinin temasta olduğu tüm çalışma arkadaşları, ast ve üstleri tarafından nasıl algılandığını değerlendirerek kurumun yönetim yetkinlikleriyle ilgili son derece güvenilir sonuçlar ortaya çıkarır. Değerlendirilen yöneticinin başkaları tarafından nasıl algılandığını objektif verilerle gösteren Checkpoint analizi bulguları, söz konusu yöneticilerin kişisel ve profesyonel gelişim çalışmalarında da rol oynar.

Profil Checkpoint 360º Yetkinlik Geribildirim Sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Profil Çalışan Bağlılığı Analizi

Profil Çalışan Bağlılığı analiz, çalışanların bağlılık düzeyini ve iş ortamına yönelik algılarını ölçen benzersiz bir değerlendirme aracıdır. Çalışan memnuniyetini ve çalışma ortamının kalitesini de analiz ederek bulguları somut bir yol haritasına dönüştüren bu araç, yüksek bağlılık ve motivasyon düzeyine sahip ekiplerin yaratılmasında ve elde tutulmasında büyük fayda sağlar.

Profil Çalışan Bağlılığı Analizi hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Profil Performans İndikatörü® (PPI) - Davranışsal Eğilim Analizi

PPI analizi kişinin iş ve çalışma ortamı ile ilgili davranışsal eğilimlerini ölçer. Uygulaması son derece pratik ve hızlı olan bu değerlendirme aracının sağladığı objektif bulgu ve veriler, değerlendirilen adayların doğru algılanmasına, motive edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olur.

Profil Performans İndikatörü hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.

Profil XT® (PXT)- Kıyaslamalı Görev Uyum Analizi

Tüm dünyada Profil XT analizini kullanan binlerce şirketin birçoğu Profil XT'nin günümüzün en güvenilir, etkin, kişiyi bütünsel olarak değerlendiren 3-boyutlu profilleme aracı olduğu görüşünde birleşiyor. Görev uyumunu kıyaslama (benchmarking) bazlı eşsiz bir yaklaşımla ölçümleyerek, performansın öngörülmesini ve yükseltilmesini sağlayan Profil XT, işe alımlarda, yedekleme planlaması ve terfi / atama / rotasyon kararlarında riskleri çarpıcı bir şekilde azaltırken, çalışan bağlılığını arttırmada da büyük fayda sağlıyor.

Profil XT hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen tıklayın.